Rapoarte - anul 2021

Primar

Viceprimar

Comisia de administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism

Comisia de activități economico-financiare, agricultură, muncă și protecție socială

Comisia de activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

Contact

Primăria Dobârceni
Adresa: Localitatea Dobârceni, Strada Principală Nr. 28 ,cod postal 717130,
      Județul Botoșani
Email: primaria_dobirceni@yahoo.com
Telefon: 0231/567010
Telefon/Fax: 0231/567013

Program cu publicul

PROGRAM DE LUCRU:
Luni - Joi: 08:00 - 16:00
Vineri: 08:00 - 14:00

PROGRAM DE AUDIENȚE:
PRIMAR: LUNI: 09:00 - 12:00
VICEPRIMAR: MIERCURI: 09:00 - 12:00
SECRETAR: MARȚI: 09:00 - 12:00